prof. Jan Wilczyński
Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Wilczyński

specjalista ginekolog-położnik
specjalista w zakresie perinatologii

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie

Tytuł i stopnie naukowe, tytuł zawodowy

  1. Tytuł naukowy profesora - 2000 r.
  2. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - 1995 r.
  3. Stopień naukowy doktora nauk medycznych - Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski - 1973 r.
  4. Tytuł zawodowy lekarz medycyny - Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski - 1970 r.

 

Copyright © 2015 prof. Jan Wilczyński - Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Dianthus