prof. Jan Wilczyński
Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Wilczyński

specjalista ginekolog-położnik
specjalista w zakresie perinatologii

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie

Przebieg pracy zawodowej

1970-1971 AKADEMIA MEDYCZNA – Łódź – stażysta

1971-1972 ZAKŁAD AMIN BIOGENNYCH PAN – Łódź – asystent

1972-1974 INSTYTUT GIN. I POŁOŻ. AM-KLIN. POŁOŻNICTWA – Łódź – asystent

1974-1977 INSTYTUT GIN. I POŁOŻ. AM-KLIN. POŁOŻNICTWA – Łódź – st. asystent

1977-1980 INSTYTUT GIN. I POŁOŻ. AM-KLIN. POŁOŻNICTWA – Łódź – adiunkt

1980-1984 INSTYTUT GIN. I POŁOŻ, KLIN. PATOLOGII CIĄŻY AM – Łódź – adiunkt, z-ca Kierownika Kliniki

1984-1986 SZPITAL ŚW. TERESY W LAGOS, NIGERIA-LAGOS - konsultant

1986-1987 INSTYTUT GIN. I POŁOŻ, KLIN. PATOLOGII CIĄŻY AM – ŁÓDŹ – adiunkt, z-ca Kierownika Kliniki

1988-1996 ODDZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY II, CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI – łódź, ordynator

1996-1997 ODDZIAŁ MEDYCYNY MATCZYNO-PŁODOWEJ , CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI - Łódź, ordynator

1997-1998 ODDZIAŁ KLINICZNY MEDYCYNY MATCZYNO-PŁODOWEJ , CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI – łódź, ordynator

1998-2003 KLINIKA MEDYCYNY MATCZYNO-PŁODOWEJ , INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” – Łódź, Kierownik Kliniki,

1998 – do chwili obecnej INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” –
Z-ca Dyrektora ds. Nauki

2004-do chwili obecnej KLINIKA MEDYCYNY MATCZYNO-PŁODOWEJ I GINEKOLOGII, INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” – Łódź, Kierownik Kliniki

2003-2008 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI - Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Anglojęzycznych

2004-2008 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI – Prodziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego ds. Studiów Anglojęzycznych

2006-do chwili obecnej UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI – Kierownik III Katedry Ginekologii i Położnictwa, Kierownik Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii

Copyright © 2015 prof. Jan Wilczyński - Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Dianthus