prof. Jan Wilczyński
Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Wilczyński

specjalista ginekolog-położnik
specjalista w zakresie perinatologii

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie

Udział w projektach badawczych

 1. Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce - wieloośrodkowe, prospektywne, badania kohortowe – projekt zamawiany nr PBZ-MEiN-8/2/2006 – Moduł „Ocena aktywności wybranych metaloproteaz w wydzielinie szyjkowo-pochwowej, w surowicy oraz moczu kobiet ciężarnych, jako markera porodów przedwczesnych” (K140/P01/2007/1.3.1.3) – współwykonawca
 2. Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii - projekt Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego nr PL0270 - Działanie nr 1„Oznaczenie prewalencji, zachorowalności i czynników ryzyka zakażeń CMV u kobiet ciężarnych i ich dzieci”; Działanie nr 4 „Określenie wpływu zakażenia CMV na poziom stresu oksydacyjnego u kobiet ciężarnych i ich noworodków” – współwykonawca
 3. 2010–2013: Ocena znaczenia ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zakażeń cytomegalowirusem u płodów – projekt badawczy  własny MNiSW (NCN) nr N 407 547138 - główny wykonawca projektu
 4. 2008-2011: Ocena krążenia matczyno-płodowego w przebiegu leczenia tokolitycznego w zagrażającym porodzie przedwczesnym-znaczenie poszerzenia zakresu rutynowych badań dopplerowskich – projekt badawczy własny  MNiSW (NCN) nr N407 017035 - główny wykonawca projektu
 5. 2007-2010: Ocena przydatności śródporodowej analizy odcinka ST elektrokardiogramu płodowego metodą STAN w ciąży powikłanej cukrzycą – projekt promotorski MNiSW nr N407293333 -  kierownik projektu
 6. 2007-2009: Ocena wartości prognostycznej wybranych parametrów elektrokardiografii płodowej w ciąży fizjologicznej i patologicznej – projekt promotorski MNiSW nr N407347933 - kierownik projektu
 7. 2001-2004: Badanie potencjalnych genetycznych uwarunkowań zaburzeń funkcjonowania układu hemostazy u ciężarnych z rozpoznaną chorobą zakrzepowo-zatorową - projekt badawczy własny MNiSW nr 6P05E10920 - kierownik projektu
 8. 2001-2003: Wybrane nieinwazyjne biofizyczne, biochemiczne, molekularne i genetyczne metody oceny dobrostanu płodu w ciąży bliźniaczej. Korelacja z wynikami perinatalnymi i analiza kosztów - projekt promotorski MNiSW nr 6P05E03720 - kierownik projektu
 9. 2000-2002: Efekt działania utlenowanych lipoproteid (O-LDL) w ciązach powikłanych preeclapsją – rola przeciwciał anty O-LDL - projekt badawczy własny MNiSW nr 4P05E10518 - główny wykonawca projektu
 10. 1998-2000: Ocena wpływu wybranych metod analgezji porodu na przebieg porodu oraz na stan zdrowia rodzącej, płodu i noworodka - projekt promotorski MNiSW nr 4P05E03014 - kierownik projektu
 11. 1997-1999: Opracowanie modelu postępowania terapeutycznego w zagrażających porodach przedwczesnych - projekt promotorski MNiSW nr 4P05E06612 –  kierownik projektu
 12. 1997-1999: Badanie nad określeniem czynników ryzyka oraz opracowanie metod zapobiegania wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania u noworodka w związku z przebiegiem ciąży i porodu – projekt zamawiany nr PBZ 020-10 - kierownik projektu
 13. 1995-1998: Ustalenie norm mikro- i makromorfometrycznych popłodu w ciąży fizjologicznej oraz ich zmienności w różnych stanach patologii klinicznej - projekt badawczy własny MNiSW nr 4P05E01009 - kierownik projektu

 

Copyright © 2015 prof. Jan Wilczyński - Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Dianthus