prof. Jan Wilczyński
Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Wilczyński

specjalista ginekolog-położnik
specjalista w zakresie perinatologii

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie

Udział w programach międzynarodowych

 1. TWIN BIRTH STUDY
 2. MACS – w ramach realizacji programu prowadzone są badania dotyczące wpływu wielokrotnego powtarzania dawek kortykosterydów w profilaktyce zespołu zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie (realizacja od roku 2002)
 3. EURAP – program dotyczący oceny wpływu padaczki na stan zdrowia matki i płodu
 4. OBSQUID CARE DIABETES program dotyczący poprawy jakości opieki zdrowotnej nad ciężarnymi z cukrzycą (realizacja w latach 1999-2000)
 5. OBSQUID – program dotyczący poprawy jakości opieki zdrowotnej nad ciężarnymi (realizacja w latach 1999-2000)
 6. TERM BREECH TRIAL – program dotyczący wpływu sposobu prowadzenia porodu u ciężarnych z miednicowym położeniem płodu na stan urodzeniowy noworodka (realizacja w latach 1999-2000)
 7. Program EMSCOT – GENETSCOT (European Multicentre Study on Congenital Toxoplasmosis, realizacja w latach 1999-2000)
 8. Program Compass - (realizacja w latach 1999-2000)
 9. EUROPOP - program dotyczący oceny wpływu pracy na przebieg ciąży porodu i połogu (realizacja w latach 1998-1999)
 10. „Badania nad częstością występowania i stanem zdrowia kobiet z nieprawidłową tolerancją glukozy (IGT) oraz cukrzycą typu II” – program finansowany przez firmę Becton-Dickinson  a koordynowany przez International Diabetes Center, Minnesota, USA
 11. EURO GRIT program dotyczący oceny wpływu rozpoznawanych wczesnych objawów niedotlenienia płodu, na stan urodzeniowy noworodków oraz ich rozwój psychofizyczny do 3 roku życia (realizaja w latach 1997-2000)
 12. SDM - Staged Diabetes Management –  program koordynowany przez International Diabetes Center, Minnesota, USA

 

Copyright © 2015 prof. Jan Wilczyński - Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Dianthus