prof. Jan Wilczyński
Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Wilczyński

specjalista ginekolog-położnik
specjalista w zakresie perinatologii

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie

Najważniejsze publikacje w dorobku naukowym z lat 2006-2011

  1. Szala A., Paradowska E., Nowakowska D., Swierzko AS., Dzierzanowska-Fangrat K,  Sokolowska A., Studzinska M., Gaj Z., Suski P., Kasztelewicz B., Wilczynski J., Cedzynski M.:  Mannan-binding lectin-2 (MBL2) gene polymorphisms in prenatal and perinatal cytomegalovirus infections. Mol Immunol. 2011; 15-16: 2203-6.
  2. Nowak M., Głowacka E., Szpakowski M., Szyłło K., Malinowski A., Kulig A., Tchórzewski H., Wilczyński J.; Proinflammatory and immunosuppressive serum, ascites and cyst fluid cytokines in patients with early and advanced ovarian cancer and benign ovarian tumors; Neuroendocrin.Lett., 2010, 3, 375-383
  3. Pertyńska-Marczewska M., Głowacka E., Grodzicka A., Sobczak M., Wilczyński J., Wilczyński J.; Profile of peripheral blood neutrophil cytokines in diabetes type 1 pregnant women and its correlation with selected parameters in the   newborns; Am.J.Reprod.Immunol., 2010, 2, 150-160
  4. Nouri A., Khuja M., Wilczyński J., Dzieniecka M., Stefańczyk L., Hou Y., Krawczyk T., Zakrzewski K., Nowakowska D.;  Massive fetal intracranial teratoma with hydrocephalus detected at 33 week of gestation;  Neuroendocrin.Lett., 2010, 2, 174-177
  5. Witczak M., Kociszewska I., Wilczyński J., Łopaczyńska D., Ferenc T.;  Evaluation of chromosome aberrations, sister chromatid exchange and micronuclei in cultured cord-blood lymphocytes of newborns of women treated for epilepsy during pregnancy; Mutat.Res.Genet.Toxicol.Environ.Mutagen., 2010, .2, 111-117
  6. Nowak M., Podciechowski L., Krawczyk T., Wilczyński J.; Meigs' syndrome and virilizing ovarian fobrothecoma complicating pregnancy : a case report and review of the literature; Neuroendocrinol.Lett., 2009, 2, 192-194
  7. Pertyńska-Marczewska M., Głowacka E., Sobczak M., Cypryk K., Wilczyński J.; Glycation endproducts, soluble receptor for advanced glycation endproducts and cytokines in diabetic and non-diabetic pregnancies; Am.J.Reprod.Immunol., 2009, V.61, 175-182
  8. Pertyńska-Marczewska M., Cedzyński M., Świerzko A., Szala A., Sobczak M., Cypryk K., Wilczyński J.; Evaluation of lectin pathway activity and mannan-binding lectin levels in the course of pregnancy complicated by diabetes type 1, based on the genetic background; Arch.Immunol.Ther.Exp., 2009, 57, 221-228
  9. Pertyńska-Marczewska M., Cedzyński M., Świerzko A., Sobczak M., Cypryk K., Wilczyński J.; Lectin pathway activity and mannan-binding lectin levels in the course of pregnancy complicated by diabetes type 1; J.Matern.Fet.Neonat.Med., 2008, V.21     Suppl.1
  10. Nowakowska D., Colon I., Remington J.S., Grigg M., Gołąb E., Wilczyński J., Sibley D.: Genotyping of Toxoplasma gondii by multiplex PCR and peptide-based serological testing of samples from infants in Poland diagnosed with congenital toxoplasmosis. J.Clin.Microbiol. 2006; 44: 1382-1389.

 

Copyright © 2015 prof. Jan Wilczyński - Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Dianthus